Bytt lås når du bytter bolig.
Du vet ikke hvor mange som egentlig har nøkkelen til din nykjøpte bolig. Hvor mange har bodd der før? Hvor mange håndverkere har vært innom i løpet av årenes løp og ”glemt” å levere tilbake nøkkelen?
Velg de sikreste nøklene og sylindrene – patenterte  
Tenk som tyven! Hvor kan tyven lettest ta seg inn- og ut med tyvegodset? Tyveri er ofte en impulshandling og tyven søker minste motstands vei. Sørg derfor for å sikre husets svakeste punkter.
Sørg for at noen tar inn søppel, post og aviser når du er borte! Tyvene leter etter alle tegn på at huset er ubebodd for en stund. Det gjør arbeidet lettere for dem
Ha belysning med tidsinnstilling eller tidsbryter i flere rom! Utstyr til varierende lys er en rimelig og bra investering og det gjør tyvene usikre.
Hjelp naboen med snømåking og gressklipping når de er borte. Da hjelper de sikkert deg også når du er borte! Tyvene vil være sikre på at dere ikke er hjemme. Høyt gress og urørt snø er gode indikasjoner på at dere er andre steder enn hjemme.
Slipp ikke fremmede inn i huset når du er alene. Det kan være flere grunner til at tyver ringer på. For det første kan det være for å sikre at dere ikke er hjemme. For det andre kan det være for å rekognosere. Profesjonelle tyver bruker kort tid på å få inntrykk av hva som finnes av lett omsettelige verdier i boligen din.

Krev legitimasjon fra personer som hevder de er fra energileverandør, kabel TV-leverandør, teleselskap og lignende.

Svindelforsøkene er mange og tyver blir frekkere og frekkere. Å utgi seg for å være andre enn de er er bare en av mange teknikker.
Sørg for at ytterdøren har sikkerhetslås eller tilleggslås. Uten dette vil det være enkelte å bryte seg inn med en skrutrekker
Sjekk at låsen er FG-godkjent Låser med sperrefunksjon på innsiden eller en ekstralås gir ekstra sikkerhet. Pass også på å ha en dørløsning med sikkerhetssluttstykke i dørkarmen.
Bli kjent med naboene dine Hverdagsinnbruddene blir færre når naboene samarbeider. Hyggeligere blir det også!
Dører med store vinduer bør kunne låses med nøkkel eller kodelås fra innsiden Store vindusflater representerer mulige inngangsområder. Dersom det er umulig å låse opp døren, vanskeliggjør dette innbruddet for tyvene. Det gjør det også vanskelig å komme ut igjen.
Rydd hagen for verktøy og hageredskap Tyven tar i bruk det de trenger for å gjøre en rask inntreden; stiger, spader, hakker og verktøy.
Sørg for at det er lys i alle utelamper, gjerne kontrollert med bevegelsessensor. Tyver jobber gjerne i mørket – ikke gjør det lettere for dem.
Registrér alle verdigjenstander og legg bildene på en ekstern plassert harddisk, i en bankboks eller lignende En slik registrering gir lettere og raskere oppgjør fra forsikringsselskapene.
La ikke verdisaker ligge lett synlig.
Tyver leter stort sett etter kontanter og lett omsettelige verdigjenstander. PC’er, store TV’er, musikkanlegg, lesebrett, fotoutstyr og smarttelefoner bør derfor gjemmes unna eller skjules, slik at ubudne gjester ikke blir fristet over evne når de foretar sin rekognosering.
Ikke lås skuffer og skap Har tyvene først kommet seg inn i huset eller hytta skyr de ingen midler i letingen etter godsaker. Kommer de til en låst skuff eller et låst skap, vekkes nysgjerrigheten og de bryter seg inn. Låste skuffer og skap skaper derfor bare mer ødeleggelse
Ikke la nøkkelen stå i på innsiden av døren, for eksempel verandadøren. Fjern nøkkelen og heng den et sted tyvene ikke når frem til. Eller anskaff en kodelås til terrassedøren. Spør etter CodeHandle Window
Unngå å oppbevare verdisaker på hytta, så langt det er mulig. Tyver leter stort sett etter kontanter og lett omsettelige verdigjenstander. PC’er, store TV’er, musikkanlegg, lesebrett, fotoutstyr og smarttelefoner bør derfor gjemmes unna eller skjules, slik at ubudne gjester ikke blir fristet over evne når de foretar sin rekognosering.
Bruk kun godkjente låser. Godkjente låser representerer større sikkerhet
Bruk låsbare vinduslemmer på hytta Lemmer beskytter både mot innsyn og innbrudd, i tillegg til været selvfølgelig.
Utstyr privatveier frem til hytta med grind eller veibom dersom det er mulig. Fysiske sperrer gjør adkomsten vanskeligere og tyvene hater vanskeligheter.
Fjern uteliggende ekstranøkler i de periodene du ikke trenger dem – for eksempel i perioder du ikke bruker hytta.
 
Benytt en godkjent låsesmed ved skifte av lås og låsesystemer.  
Smør låskassen et par ganger i året. Kontakt låsesmed for å få anbefalt riktig olje. Du skal ikke smøre tilholderlås – lås uten sylinder, hvor nøkkelen stikkes rett i låskassen.
Ettertrekk alle skruer som holder låsen fast i døren. Løse skruer gjør dørfunksjonen unøyaktig, øker slitasjen og gjør innbrudd enklere.
Smør også sylinderen samtidig som du vedlikeholder låskassen. Benytt låsespray og ikke fett eller olje som ikke er merket til dette bruk. Låser som står værhardt til, bør smøres oftere.
Smør sylinderen før vinteren. Smøring hindrer kondens og isdannelse
Bytt nøkler med jevne mellomrom. Nøkler som brukes ofte blir fortere slitt og fungerer
Ettertrekk alle skruer som holder døren – hengsler og beslag Løse skruer gjør dørfunksjonen unøyaktig, øker slitasjen og gjør innbrudd enklere.
Lås stiger til husveggen med wire og hengelås. Et åpent vindu i 2. etasje er en fristende invitasjon
Ikke oppbevar bilnøkler synlige. Dagens biler er vanskelige å starte uten nøkkel. Legg derfor bilnøkler slik at de ikke er synlige utenfra.
Har du husnøkler gjemt utenfor, så velg et sted der tyven ikke leter. Nesten like opplagt som under dørmatten, er spikeren med nøkkel under veggpanelet.