Man sjekker om ARX-servertjenesten er startet, om maskinen som tjenesten går på har riktig IP-adresse eller navn. Man bør også sjekke om man kan nå denne IP-adressen.