Vi vil anbefale å sjekke systemloggen i ARX (ligger i mappen logs) og eventuelt sende den til supportdesk@assaabloy.com

Som regel skyldes manglende start følgende: Manglende rettigheter for bruker, port som ARX ønsker å benytte er allerede i bruk, feil i database.