På ARX server: Gå til "kontrollpanel", deretter til "brannmur" og velg "avanserte innstillinger". Trykk på "innkommende regler" og velg "Ny regel". Velg regel for Port og legg til TCP-porten 5002 og kall regelen for "ARX" videre i veiviseren.