Handikapfunksjon krysses av per person, og gir personen inntil 3 ganger så lang tid til å taste PIN, samt intil tre ganger så lang åpningstid. Man kan også definere relé på relékort som handikaprelé. Det kan eksempelvis brukes til å starte  dørautomatikk.