Import/Eksport modulen i ARX gir mulighet for henting av logghendelser. Debitering/fakturasystemet må da ha en programvare som kan trekke dette ut av ARX selv. Egen manual for import/eksport kan lastes ned fra ASSA. https://teknisksupport.assa.se/