For 9016/9017/6516/Master er det dip 8 på og strøm på i 1-2 minutter. Rød/Grønn veksler når ferdig. For 9101 er det DIP6 på og strøm på i 1-2 min.Rød/Grønn veksler når ferdig.