Man trenger heismodul (felles for lisensen) og en undersentral (9016 eller 9017) pr. heis. I tillegg trenger man en heisleser (i heisstol) som kobles direkte på egen plugg (uten DAC) på første dørkort i sentralen. SiO 2-16 relesentral plasseres i heismaskinrom og kobler inn/ut de enkelte etasjen man har tilgang til. SiO 2-16 gis adresse 17 og kobles inn som en vanlig DAC på dørkort.