Setup i telnet er en liten veivisermeny som ligger i alle ARX/RX sentraler, og som gjør det lettere å gi sentralen nettverksverdier. Se manual for den enkelte (under)sentral:

LCU9016

LCU9101

RX9016

RX9101