Som standard leverer vi et CLIQ system med 1 C-nøkkel. Dette er da også automatisk Master C-nøkkel (MC-nøkkel) Vi kan også levere CLIQ systemer med flere C-nøkler hvis kundene ønsker dette. Når vi levere et system med mer enn 1 C-nøkkel er det alltid en (og kun 1) MC-nøkkel. De andre C-nøklene som leveres blir vanlige C-nøkler.

Det må alltid finnes en MC-nøkkel til et CLIQ system. Antall C-nøkler er valgfritt fra 0 og oppover (ingen begrensning).

Når et CLIQ system leveres, så er det kun MC-nøkkel som er aktiv. Denne har også automatisk rettighet til å programmere alle CLIQ sylindere i låssystemet. Dette kan vi ikke forandre på. Til MC-nøkkelen leveres det også et ark hvor PIN og PUK kode for denne står notert. Ta godt vare på og oppbevar dette arket på et sikkert sted.

Alle vanlig C-nøkler leveres inaktive uten PIN og PUK kode. Innen man kan bruke en C-nøkkel må denne aktiveres. PIN kode til C-nøkkelen blir tildelt under aktiveringen. For å aktivere en C-nøkkel må man ha MC-nøkkelen tilgjengelig.

Aktivering C-nøkler:
1. Start TrioVing SNAP og åpne låsplanen for det aktuelle låssystemet.
2. Sett MC-nøkkel i port 1 i programmeringsenheten.
3. Fra menylinjen velg Låsplan, Utseende, Utvalg
4. Under ”Nøkler”, sett et merke i ruten foran ”C-nøkler” for å vise C-nøkler i låsplanen og klikk <OK>
5. Ved spørsmål om PIN-kode, skriv inn MC-nøkkelens PIN-kode og klikk <OK>.
6. Låsplanen vises nå med C-nøkkel som første nøkkellinje. C-nøkler vises også i låsplanen med et annet symbol, en hake istedenfor et kryss, for å skille C-nøkler fra vanlige nøkler.
7. Utvid C-nøkkellinjen ved å klikke på pluss-symbolet. Slik at alle C-nøkkelgrupper og individer vises. I antall feltet for hver C-nøkkelindivid vises tekste ”Ikke aktiv” eller  ”Aktiv” avhengig av om C-nøklene er aktiverte eller ikke. MC-nøkkel vises alltid som aktiv.
8.  Høyreklikk på C-nøkkelindividet som skal aktiveres og velg Status, Aktiv fra menyen som vises
9. Bekreft at det er korrekt C-nøkkel som skal aktiveres ved å klikke på <OK>.
10. Følg anvisningene på skjermen og sett C-nøkkel i port 2 i programmeringsenheten. Klikk på <OK>.
11. Oppgi PIN-Kode som skal gjelde for denne C-nøkkelen. Denne PIN-koden må være på 6 tegn, hvor alle tall og bokstavene a-z er gyldige tegn. PIN kode bør huskes eller noteres ned og oppbevares på et sikkert sted. Det er mulig å bytte PIN på en C-nøkkel med hjelp av MC-nøkkel om PIN-koden glemmes.
12. Bekreft ny PIN-kode pånytt.
13. Ta ut MC-nøkkel av port 1 i PE og flytt C_nøkkel fra port 2 til 1.
14. Klikk på <OK> når melding som bekrefter at C-nøkkel er aktivert vises. C-nøkkel er nå aktiv. Dette vises også i låsplanen med teksten ”Aktiv” i antallfeltet for det valgte C-nøkkel individet.

 

Selv om C-nøkkel er aktiv, er det ingen automatikk i at denne nå kan brukes til å programmere alle sylindere i låssystemet. MC-nøkkel har automatisk tilgang til alle sylindere. Hvis det i låsplanen vises en oransje sirkel ”appelsin” har C-nøkkelen tilgang og kan utføre programmering. Hvis det derimot er en hvit sirkel ”snøball” har ikke C-nøkkel tilgang og kan ikke utføre programmering av sylinder

For en C-nøkkel gjelder det at man må gi denne tilgang på samme måte som for en vanlig brukernøkkel. Man kan også få et ferdig ”plug’n play” oppsett fra fabrikk for dette slik at C-nøkler kan programmere de sylindere som man ønsker, men da må dette spesifiseres når låssystemet settes opp. Når låssystemet er installert og i drift må MC-nøkkel brukes for å programmere om tilgang for C-nøkler. Denne programmeringen skjer på samme måte som når man gir eller tar bort tilgang for en vanlig bruker nøkkel.

Hvis man har et system med flere C-nøkler ut over MC-nøkkel, bør man tenke på om man i daglig drift kun benytter C-nøkler og oppbevarer MC-nøkkel på et sikkert sted. Da er det kun behov for MC-nøkkel når man skal aktivere en inaktiv C-nøkkel eller skal forandre rettigheter for aktive C-nøkler. Det har ikke så stor sikkerhetsmessig betydning om man mister en C-nøkkel som når man mister en MC-nøkkel.