Har du byttet pin kode på din programmeringsnøkkel og ikke husker denne eller prøvd pin kode for mange ganger kan du løse dette på følgende måte.

Ved førstegangslevering av systemet fikk dere en brev med pin kode og PUK kode  til programmeringsnøkkel. Ha dette brevet klart før du begynner: Er dette mistet kan det bestilles nytt med en bestilling fra den som har rekvisisjonsrett på systemet.


- Åpne låsplanen til låssystemet ditt hvis det ikke allerede er gjort.
- Klikk på verktøyknappen "CLIQ-oppgave". Vinduet "CLIQ-oppgaver" vises med lukket, rød hengelås.
- Velg "Funksjoner" på menylinjen og deretter velger du "Endre PIN-kode".
- Du får nå opp spørsmål om "Oppgi PIN-kode". Denne har du jo mistet/glemt, så du skal legge inn feil pin-kode og bekrefte feilmeldingen som da dukker opp helt til du får meldingen "Pin-kode lagt inn feil for mange ganger!" Dette skal skje etter 5. gang du legger inn feil PIN-kode.
- Du får nå opp spørsmål om "Oppgi PUK-kode for å låse opp Master Programmerings nøkkel". Legg inn PUK koden som står på arket som fulgte med låssystemet. Vær nøyaktig, små og store bokstaver er ikke like, og på enkelte tastaturer kan man ha aktivert/deaktivert skriving av tall. Vær OBS på dette på bærbare PC’er som har talltaster på samme taster som de vanlige bokstavtastene!
- Du får melding om at PUK-koden er godkjent når du har lagt inn korrekt PUK-kode.
- Oppgi ny PIN-kode i dialogboksen "Oppgi ny PIN-kode", dvs dette er den PIN koden som du ønsker å lagre i programmeringsnøkkelen. PIN-koden må være på 6 tegn, tallene 0-9 og bokstavene a-z, A-Z kan benyttes.
- Hvis dett er en annen PIN-kode enn det som står på kodearket, så kan det være lurt å skrive den nye koden ned på det samme arket og oppbevare dette på et sikkert sted.
- Den nye PIN-koden må bekreftes i dialogboksen "Bekreft ny PIN-kode". Dette er for å kontrollere at du ikke har skrevet noen feil.