Ofte stilte spørsmål om SMARTair ™ programvare:

Hvor mange versjoner finnes av programvaren?

Versjon 3.xx for ST-Prox, versjon 4.xx for Mifare Classic, 5.xx for Mifare Classic og iClass og 6.xx for  Mifare Classic, Mifare DESFire og iClass.

 

Hvilken type databaser benyttes?

Borland i versjon 4.xx og  Firebird SQL i versjon 5.xx og 6.xx

Er SMARTair programvare kostnadsfri?

Programvare er inkludert i SMARTair Startpakke som står i prislisten. Oppgradering er kostnadsfri.

Kan jeg lage demodatabase i programvaren?

Ja.

Hva er begrensningen i et demosystem?

I et demosystem vil kortenes gyldighet utløpe 15 dager etter de er kodet.

Hvilken typer dørlisenser finnes?

Det finnes lisenser for 10, 30, 75 eller ubegrenset antall dører.

Kan jeg oppgradere antall dører?

Ja, man kan oppgradere antall dører i lisensene.

Er det begrensning på antall kortbrukere i programmet?

65000

Er det mulig å konvertere en 4.xx database til en 5.xx eller 6.xx database?

Ja, versjon 5.xx og 6.xx inneholder program for konvertering.

Hvilken port benyttes for TCP kommunikasjon mellom database og klient i versjon 5.xx?

Som default benyttes port 3050.

Kan man benytte andre porter?

Ja, men vi anbefaler å kontakte lokal IT-avdeling i disse tilfellene.

Hva er default mappe for installasjon av programvaren?

I versjon 4.xx er det : c:/Program Files/TS1000

I versjon 5.xx og 6.xx er det : c:/Smartair TS1000

Kan man installere SMARTair i Windows 7, 8 og 10?

Ja

Kan man bruke samme PC som både server og klient?

Ja, det bestemmer man under installasjonen.

Kan man administrere flere kundedatabaser i samme programvare?

Ja.

Hva er en "Systemkode"?

Det er en  8-tegns systemkode som er unik for hvert system.

Hvordan logger jeg inn i SMARTair programvare?

Man logger seg inn med : Operatør navn = "TS1000" og Passord = de 6 eller 8 siste tegn i systemkoden (avhengig av versjon).

Hva er en operatør?

En operatør er en person som er lagt inn i menyen Personer og som får passord for innlogging. Det kan lages 5 operatørnivåer med forskjellig rettigheter i systemet.

Hva er forskjellen mellom en administrator og en operatør ?

Administrator har tilgang til flere funksjoner i menyen Innstillinger.

Hva er hensikten med valgene Kort + PIN, PIN + Kort og Dørkode i menyen Dører?

Disse valgene gjelder kun for kortlesere med tastatur og benyttes for å velge moduser.

Hva er forskjellen mellom Tidsskjemaer og Åpningsmoduser?

Tidsskjemaer benyttes for å begrense kortbrukeres adgang. Åpningsmoduser styrer tidsfunksjoner på dørenhetene.

Er det mulig å importere kortbrukere fra Excel?

Ja, dette er forklart i SMARTair Installasjonsmanual.

Er det mulig å se antall dører lisensen inneholder?

Ja, dette kan man se i menyen Innstillinger/Teknologi.

Hva er kortenes kapasitet?

Mifare Classic 1K kort : 156 adganger ved hver koding. Mifare Classic 4K kort : 828 adganger hvis kortene kun er for SMARTair.

Hvor mange kortbrukere kan programmet administrere?

Inntil 65000 kortbrukere og 65000 dører.

Hva er maksimalt antall kortbrukere pr. dør?

1500

Er det nødvendig å definere tider for skifte mellom Vinter- og Normaltid?

Dette skjer automatisk fra program versjon 4.20.

Er det mulig å lage kopier av kort til brukere?

Ja, men vi anbefaler et originalkort pr. bruker.