CLIQ Remote - Onsdag

Kurset er egnet for låsesmeder som ønsker å arbeide profesjonelt med elektromekanisk adgangsstyring på avstand via internett. Forkunnskaper (nødvendige) For å kunne oppnå de nødvendige ferdigheter innen installasjon, programmering og vedlikehold av produktene, forutsettes det at kursdeltakere har nødvendige kvalifikasjoner som: praktisk erfaring med sylindre og låssystem, samt erfaring med bruk av PC.

Emneoversikt

  • Presentasjon av systemet, fordeler og bruksområder
  • Gjennomgang av komponenter
  • Gjennomgang av manualer
  • Gjennomgang av programvare

Gjennomføring


Kurset varer i 3 timer 1 november (Kl. 13:00 – 16:00) kurset holdes på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter
Maksimum 10 deltagere pr. kurs – Minimum 3 deltagere.

Dato: Kurs/Sted: Ledige plasser:
Fra: 1 nov 2017
Til: 1 nov 2017
CLIQ Remote / Hurdal 10 Påmelding