Vårkampanje for TrioVing Sikkerhetssenter

/Other/Trioving/TVSS/Kampanje-v%c3%a5r%2016/annonse-08877.jpg

I denne uken starter vi en ny kampanje for TrioVing Sikkerhetssenter. Kampanjen er delt opp i fem hovedelementer;

Låsvelgeren

 

Låsvelgeren har som mål å gjøre det lettere for både bedrifts- og privatkunder å finne den rette låsen eller den rette typen lås. Låsvelgeren er en videreutvikling fra høstens løsning og inneholder nå mye mer informasjon enn tidligere, blant annet mye mer informasjon om hver enkelt låsløsning og produkt.

Nytt av året er låsvelgerbyen – en virtuell by med mange forskjellige typer bygg. Når man klikker på en type bygg vil man bli presentert for en typisk bruker, og det behovet denne brukeren oftest møter på. For hvert bygg er det anbefalt et eller to produkter, men det er også listet andre anbefalte produkter.

Går man rett på låsvelgeren vil man bli guidet gjennom en rekke valgmuligheter i forhold til hvor man skal bruke låsen og hvilket låsbehov man har. Låsvelgeren ender ofte ut med to - fire anbefalte løsninger. Dersom kundene ønsker at vi skal ta kontakt, kan de legge igjen kontaktinformasjon på Låsvelgeren.

Alle leadsene blir sendt det senteret som ligger nærmest den postadressen kunden har opplyst. Noen ganger vil det være en forespørsel om en enkelt Yale Doorman, andre henvendelser kan være på hele, komplekse låssystemer. Vi håper derfor at forhandlerne er nøye med å følge opp de leadsene de får inn. Her kan det være gull, selv der det ser ut som gråstein!

Den beste måten å finne ut av denne løsningen på er selvfølgelig selv å gå inn og klikke seg gjennom. Lykke til!!

Og har du kommentarer eller ser noe som er feil, så ikke nøl med å si fra til Marketing på TrioVing

Nettsiden

 

08877.no har også fått seg en ansiktsløftning. Nå kommuniserer vi mye mer direkte på segmenter og produkter. Det skal være lett for brukerne å finne den informasjonen vi mener de er ute etter. Og de skal lett kunne skjønne hvor de skal lete.

Bannerannonseringer

 

For å drive trafikk til 08877-siden og Låsvelgeren har vi utviklet en rekke produktbannere som blir plassert ut på sentrale nettsider som Nettavisen.no og sol.no og mer bygningsrettede nettsteder som for eksempel bygg.no etc.

Allerede i løpet av de første dagene er det hele 450 personer som har vært igjennom låsvelgeren og fått anbefalt et eller flere produkter.

Radio

For ytterligere å drive trafikk til nettsidene har vi igjen valgt å bruke vaktmester Narvestad. I fire ulike situasjoner, og av fire ulike årsaker har han kommet seg inn et sted han ikke egentlig hører hjemme. Og bakgrunnen for det er jo selvfølgelig at de eksisterende låsene eller låssystemet ikke er optimalt. Denne gangen er det mindre fokus på konkrete produkter, men mer fokus på den kompetansen låsesmeder faktisk besitter – og viktigheten av denne.

I den grad det er praktisk mulig, vil vi hver morgen få sendt ut en plan for hvor og når de ulike spottene skal kjøres.  De kan høres på p4 og muligens i Radio Norge.

HØR Narvestad tar seg til rette hos fru Avaldsen

HØR Narvestad steker egg 

HØR Narvestad tar en middagslur i teppebutikken

HØR Narvestad nekter å hjelpe til

Telefonen

 

08877-fungerer som tidligere, med en litt annen struktur på hvem som får hvilke telefoner. I de områdene vi bare har en leverandør vil man, som tidligere, komme direkte til denne. 

I større byer har vi innført en rullering som gjør at alle senterne i disse store byene får like mange telefoner, uavhengig av hvor i byen senteret befinner seg. Vi regner med at dette oppfattes som en mer rettferdig løsning, all den tid alle senterne i Oslo, for eksempel, opererer over hele byen.