Bærekraftig utvikling

Bærekraft er en sentral drivkraft gjennom hele verdikjeden til ASSA ABLOY, den er et viktig element innenfor innovasjon, valg av underleverandører, produksjon og medarbeiderutvikling.

ASSA ABLOY har årlig produsert en bærekraftrapport, basert på GRI (Global Reporting Initiativ) sine retningslinjer siden 2005.

Det globale grønne skiftet innenfor bygningsbransjen fortsetter å doble seg i omfang hvert tredje år.

Hovedområder