Bærekraft gjennom hele verdikjeden

ASSA ABLOY forbedrer effektiviteten i sin verdikjede ved å redusere produksjonskostnadene på områder som optimalisering av produktkomponenter og reduksjon av avfall på alle nivåer av produktenes livssyklus.

Innovasjon

Nye produkter evalueres ut ifra et livssyklusperspektiv. Mange nylig utviklede produkter sparer energi som et resutat av forbedret isolasjon og intelligent styring av forskjellige dørløsninger.

Leverandørkvalitet

Konsernets leverandører innenfor risikofylte områder evalueres ut ifra et bærekraftperspektiv. De som ikke tilfredsstiller Konsernets krav blir bedt om gjøre forbedringer eller de blir faset ut.

Produksjon

I Konsernet skal produksjonen utføres på en sikker måte og med minst mulig fotavtrykk. Skadelige prosesser blir gradvis faset ut og erstattet med miljøvennlige alternativer.

Miljømessige styringssystemer

Alle produksjonsfasiliteter med et betydelig potensial for miljøskade er sertifisert etter ISO14001.

Tilstedeværelse i markedet

ASSA ABLOY følger alle lover og regler som styrer bransjens etikk i de landene vi opererer i, og vi krever at våre partnere gjør det samme.

Kunder

ASSA ABLOYs ambisjon er å levere høykvalitetsprodukter som tilfredstiller kundens behov, har lang levetid og er produsert med lavest mulig forbruk av ressurser og med minst mulig påvirkning av miljøet gjennom sitt livssyklus. 

For mer informasjon om ASSA ABLOY, besøk oss på www.assaabloy.com