En visjon om null avfall

ASSA ABLOY gjør alt for å minimere avfall der det er mulig under mantraet – Reduksjon, gjenbruk, resirkulasjon.

Dette gir oss muligheten til å flytte avfallshåndtering oppover i hierarkiet for unngå å produsere avfall i utgangspunktet. I EMEA-divisjonen har ASSA ABLOY 15 enheter som har oppnådd visjon om null avfall. For å validisere denne prestasjonen, fikk vi det internasjonalt anerkjente NGO til uavhengig å bekrefte vår Null-avfallstatus.

"Det å unngå å kaste avfall på avfallsdeponi er et viktig første skritt for bedrifter som ønsker å behandle avfall mer effektivt. Å oppnå dette overalt der avfall oppstår er ikke enkelt, spesielt for en produksjonsbedrift. ASSA ABLOY har all ære av å ha oppnådd visjon om null avfall ved 15 av sine enheter rundt om i Europa. Carbon Trusts uavhengige verifisering av denne prestasjonen viser ASSA ABLOYs klare engasjement i arbeidet med å forbedre avfallshåndteringens satsing på bærekraft", sier Darran Messem, administrerende direktør for Carbon Trust, Certification.