Innovasjon for bærekraftige løsninger

Innovasjon er basis for fremtidig vekst. Som verdensledende innenfor dør- og sikkerhetsløsninger, søker ASSA ABLOY å være den mest innovative aktøren.

Innovasjon er en del av ASSA ABLOYs bakgrunn og historie. Siden 2005 har vi økt vår R&D-investeringer med 130 prosent og økt antall ingeniører innenfor produktdesign til 1 400. Salget av produkter lansert de siste tre årene står for nesten 30 prosent av totalsalget, mens salget av elektromekaniske produkter, inkludert dørautomatikk, har økt med 20 til 40 prosent av konsernets omsetning siden 2000.

2005 | SEK 28 milliarder

2015 | SEK 68 milliarder

 

Mekaniske produkter

 

Dørautomatikk

 

Elektromekaniske produkter

 

Sikkerhetsdører

Som et resultat ble ASSA ABLOY innlemmet i Forbes World's 100 Most Innovative Companies liste, og ranket som nummer 78 i 2013 og 93 i 2014.

Med sin 20 års erfaring fortsetter ASSA ABLOY å lede utviklingen innenfor sikkerhetsindustrien, og introduserer bærekraftige, trygge og sikre løsninger. 

Bærekraftige produkter og prosesser er i sin natur mer effektive når det gjelder ressursbruk. ASSA ABLOY kan redusere kostnader og skape verdier både for konsernet selv og kundene ved å gjøre bærekraft til en integrert del av innovasjonsprosessen.

Alt blir gjort for å sikre at nyutviklede produkter er så energieffektive som mulig. Vårt mål er å utvikle nye produktkonsepter som løser kundenes problemer og å skape verdi for kundene, basert på bærekraftige løsninger og prosesser.

Initiativ slik som ASSA ABLOYs innovasjonssatsning Future Lab, tillater alle aktuelle interessenter å samhandle og diskutere sikkerhetstrender med eksperter og påvirke produktutviklingen.