EPD og Grønne bygg

ASSA ABLOY har siden 2008 gjennom sin deltakelse i EPD-programmet vist verden veien mot en mer transparent og bærekraftig industri.

En miljømessig produktdeklarasjon er en komplett kartlegging av et produkts fotavtrykk, basert på en detaljert LCA (Lifecycle Assessment), uavhengig verifisert av en akkreditert tredjepart. Den garanterer ikke et produkts energieffektivitet eller bærekraft, men gir brukeren mulighet til gjøre et reflektert valg. 

EPD i kortversjon

ASSA ABLOY viser vei med konsernets over 250 miljømessige produktdeklarasjoner siden 2008.


EPD-bibliotek


Miljømessige produktdeklarasjoner er basert på sertifkatene ISO14025 og EN15804 – internasjonale anerkjente standarder


EPD-bibliotek

 


Produktspesifikke EPD'er er verdt dobbelt så mye som industrigeneriske EPD'er.


EPD-bibliotek

 


Hovedfordeler med EPD-sertifiserte produkter

Kan bidra til troverdighet til grønt bygg-sertifisering, slik som BREEM og LEED


Gir kundene mulighet til å gjøre reflekterte valg ved at de vet nøyaktig innhold i våre produkter


Kan bidra til å redusere en bygnings miljøfotavtrykk


Det forventes at over 60% av byggeprosjektene i verden vil være grønne innen 2018.

Det har vist seg at å bygge grønt gir lavere kostnader gjennom redusert energi- og vannforbruk, samt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader over tid.