Policy for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø

/global/scaled/2783x1214x1x1755x1000x435/Other-triovingNO-Om oss-Kvalitet-HMS-COLOURBOX25278857.jpg

TrioVing skal kontinuerlig jobbe for å møte kundenes krav og forventninger, og samtidig sikre en god miljøprofil, et trygt arbeidsmiljø og et ledende kvalitetsnivå.

Dette betyr at vi skal ha spesiell fokus på å:

  • Holde avtaler, følge planer, ha respekt for, og ta hensyn til, kolleger, kunder og leverandører.
  • Være tydelige på hvilke krav og forventninger du stiller til dine kolleger, kunder og leverandører. Være bevisst på hvilke krav og forventninger de har til deg.
  • Ta ansvar for å sikre god kommunikasjon i hele verdikjeden; mellom deg, kunder, kolleger og leverandører.
  • Forbedre eget prestasjonsnivå, interne rutiner, utstyr, produkter og tjenester – kontinuerlig.
  • Bidra til å nå de årlige målene innen kvalitet, ytre miljø og HMS.
  • Sørge for at våre aktiviteter, produkter eller tjenester ikke har negativ miljøpåvirkning. Derfor stiller vi høye krav – ikke bare til oss selv, men også til våre leverandører, underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder miljøarbeid, sporbarhet og etisk handel.