Visjon for bærekraftig utvikling

ASSA ABLOY er et verdensomspennende selskap. Vår visjon er å være den verdensledende, mest fremgangsrike og innovative leverandør av totale dørløsninger. Vår satsing på bærekraftige løsninger spiller en viktig rolle i arbeidet for nå vår visjon.

Vår satsing på bærekraftige løsninger frem mot 2020 innbærer sosiale og miljømessige prioriteringer for å redusere vårt fotavtrykk og utnytte muligheter.

  • Optimalisere ressurs- og energibruk
  • Minimere CO2-utslipp
  • Redusere vannforbruk og avfallsmengde
  • Utfase farlige kjemikalier
  • Forbedringer innenfor helse- og sikkerhetsaspekter
  • Skape bærekraftige løsninger i hele forsyningskjeden

Eksempler på prioriteringer for å utnytte muligheter er:

  • Skape mer bærekraftige løsninger
  • Lage produkter som tilfredsstiller våre kunders behov
  • Benytte bærekraft som en innovasjonsdriver

Viktige fremskritt ble oppnådd gjenneom 2015 når det gjelder helse og sikkerhet ved å utvide spekteret av leverandører i vårt "Sustainability Supplier Audit programme" og ved å fase ut farlige substanser. Prosedyrene for å opprettholde kvaliteten og styre det miljømessige fotavtrykket, som har pågått siden 2010, har vært vellykket med totalt 338 enheter inkludert i konsernets rapporteringsprosess.

For mer informasjon om ASSA ABLOY-konsernets visjon om bærekraft, besøk oss på www.assaabloy.com.