Sikkerhetsdagen 2012

/Other/triovingNO/KALENDER/sikkerhetsdagen.jpg

Sikkerhet er alles ansvar Veien inn til en moderne bedrift er ikke lenger begrenset til én fysisk inngang, eller en dør som kan låses med noen sofistikerte låser. I dagens informasjonssamfunn kan alle ansatte i realiteten være døråpnere for uønskede inntrengere. Med vår tids teknologiske utvikling har mulighetene blitt mange og derfor er også sikkerhet alles ansvar. Vet vi nok, gjør vi nok og tenker vi godt nok for å hindre uvedkommende tilgang? Velkommen til et givende seminar – til ettertanke.

PROGRAM:

08.00

Registering og kaffe

08.30

Visjoner om fremtiden
– Hvor skal ASSA ABLOY?


Leif Lippestad –TrioVing a.s

08.45

Næringslivet og politiet
i samarbeid mot kriminalitet.

Kristine Beitland –NSR

09.30

Pause

09.45

Sikkerhet i virksomheten
- hvordan få alle ansatte med?

Randmod Omarhaug –COWI

10.30

Moral og etikk? Hvordan og hvorfor
gjør vi som vi gjør?


Henrik Syse

11.30

Lunsj

12.30

Informasjonssikkerhet i Norge.

H. M. Tessem og V. Sandland –NorSIS

13.45

Pause

14.00

Etiske retningslinjer og bakgrunnssjekk.

Bjørn Tore Saltvik –BDO AS

14.40

Risiko og sikkerhetsstyring
i operative miljøer.

Jarle Gimmestad

15.30

Minimesse

 

Med forbehold om endringer