Program 2015

/global/scaled/2400x1044x309x609x1000x435/Other-Trioving-KALENDER og Kampanjer-brann i dør-COLOURBOX3676141.jpg

Dato: Tirsdag 29. september kl. 09.00 - 15.30

 

Program Dørdagen

2015

Tid

Innhold

Foredragsholder/ansvarlig

09.00

Registrering – med enkel servering                                      

Grethe M Hansen

09.30

Åpning og kort informasjon om TrioVing og
ASSA ABLOY 

Ole Løland og
Morten Svensen

10.00

Nye brannkrav til dører og åpningsbare vinduer                              

Mette Kristin Ulfsnes og Mathieu Veulemans

10.30

Pause

 

10.45

Paneldebatt vedr.de nye brannkravene                                           

Ole Løland

11.30

Lunsj

 

12.15

Produktnyheter fra TrioVing og ASSA ABLOY                                                   

Håkon Sandmark og
Johan Warnstrøm

12.45

Produkttorget                                                                                

Håkon Sandmark og

Ole Løland

13.45

Byggemarkedet – opp eller ned?                                                           

Kjell Senneset

14.30

Pause

 

14.45

Nytt fra bransjeforeningene                                                    

Ivar H. Hansen og
Bjørn G. Hansen

15.15

Oppsummering                                                                             

 

15.30

Avslutning

Ole Løland

 

 

 

 

 

 

 

Tema:
«Nye brannkrav til dører og åpningsbare vinduer»

 


Hva innebærer disse kravene til produktene i standarden NS-EN 16034? 

Foredrag om dette holdes av:  

Mette Kristin Ulfsnes, Fagansvarlig Brannmotstand – SP Fire Reaserch AS, og
Mathieu Veulemans, Seniorrådgiver – Direktoratet for byggkvalitet.

Deretter blir det en paneldebatt der Mette Kristin Ulfsnes og Mathieu Veulemans deltar sammen med Elisabeth Søvik, Senior Engineer Product Certification – Nemko AS, og representanter fra bransjeforeningene.

I tillegg informerer TrioVing om nyheter for både mekaniske og elektromekaniske produkter samt at bransjeforeningene også vil bidra med aktuelle tema.