For spørsmål:

Grethe M. Hansen
Markedssekretær
480 44 470