Teknisk support

Privatkunder og sluttkunder skal alltid først henvende seg til det stedet de har kjøpt produktene for å få hjelp. Det kan være en låsesmed eller en byggevareforretning som COOP, Jernia, Bauhaus, Maxbo eller tilsvarende.

Når det gjelder Yale Doorman har vi i tillegg en supporttelefon og en mailadresse hvor man også kan få hjelp med låsen og installasjoner:

 yalenorge@assaabloy.com

Telefonnummer:      21 93 18 03

Åpningstid:  
mandag til fredag 8:00-20:00
lørdag og søndag 10:00-15:00


Sjekk også ut yale.no eller vår kanal på youtube. Her ligger installasjonsvideoer både for Yale Doorman med og uten alarmselskapstilknytning og for andre produkter fra Yale.

Låsesmeder, installatører og andre profesjonelle sluttbrukere kan benytte supporttelefon

                        69 24 52 22

 

Her supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra oss i det profesjonelle markedet de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser.
Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Som en hovedregel er det support av de eldste produktene og systemene vi krever betaling for. Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene TrioVing anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

Trykk her for å se tabellen, den oppdateres regelmessig 

Vi forbeholder oss videre retten til å fakturere timer og medgåtte kostnader når:

... vi bistår forhandler med support som ikke skyldes feil på produkt
... vi deltar i prøveinstallasjoner
... vi deltar ved idriftsettelse
... vi holder brukeropplæring for sluttkunde
... forhandler henviser sluttkunde til oss for support uten av dette er avtalt
... forhandler benytter installatører som ikke har vært på kurs hos TrioVing og vi må bistå per telefon
... forhandler har ringt om samme utfordring gjentatte ganger

Prisstruktur

Mange av henvendelsene til TrioVing kan være relativt raskt å besvare for supportapparatet. Vi har derfor valgt en prismodell hvor vi priser hvert påbegynte kvartér med kr. 350,-.

I de tilfellene vi er ønsket ute på anlegg, vil vi fakturere reise etter statens satser. I tillegg fakturerer vi kr. 1.400,- pr time for reise- og arbeidstid.

Kontakt oss

Sjekk ut om vi har beskrevet akkurat ditt problem på vår FAQ her. Hvis ikke, ta kontakt med oss på 69 24 52 22 eller på e-post