Enata kjøper resten av Trio-Ving-tomten

/Other/triovingNO/Generelle%20bilder%20-%20illustrasjonsfoto/Gult%20l%c3%b8v%20i%20gr%c3%b8nt%20gress%20%20i%20524x22429.jpg

Salget omfatter ca 47 mål tomt og 15 000 kvadratmeter bygningsmasse, primært lager, produksjons- og kontorlokaler.
Avtalen som nå er signert er gunstig for alle parter, mener administrerende direktør Leif Lippestad i TrioVing.
– Vi og vår søsterbedrift VingCard Elsafe er sikret gode arbeidsforhold frem til vi flytter, og Enata Eiendom har med dette ervervet hele TrioVing-tomten og kan gjennomføre en helhetlig utvikling av området, sier Lippestad.
Også for Moss kommune er det nye eierskapet positivt, understreker han.
– En av byens mest spennende tomter har fått en langsiktig eiendomsutvikler som eier. Det åpner for gode og fremtidsrettede løsninger, sier Lippestad.
Prisen er avtalt til 72 millioner kroner og ut over dette ønsker ikke partene å kommentere andre detaljer i avtalen mellom dem.
Da Enata Eiendom i fjor kjøpte Varnaveien 30 med ICA Maxi-bygget fra TrioVing sikret selskapet seg samtidig en forkjøpsrett på resten av eiendommen ved et fremtidig salg. Meglerselskapet Pangea Property Partners har bistått i forhandlingene mellom partene.