Sjekker ikke om nøkler mangler

/Other/triovingNO/Nyheter/bytte-las.jpg

Ved overtakelse av en bolig er det bare 15 prosent som spør tidligere eier om nøkler er gått tapt, viser undersøkelsen, som er utført av YouGov for TrioVing.
40 prosent stilte ingen slike spørsmål, mens 20 prosent ikke husker om dette var et tema ved overtakelsen. For de øvrige var ikke spørsmålet relevant, for eksempel fordi de hadde bodd i boligen siden den var ny.


– Blant dem som kjøper brukt bolig er det tydeligvis bare et fåtall som spør bevisst om nøkler er blitt borte. Hvis dette blir gjort øker tryggheten for at ikke uvedkommende kan ha tilgang til huset eller leiligheten, sier Morten Svensen, kommunikasjonssjef i TrioVing.
Å miste dørnøkler er svært utbredt.


– I samme undersøkelse svarer en av fem nordmenn at noen i egen husstand har mistet nøkler til boligen i løpet av de siste fem årene, så det er mange som er på avveie, sier Svensen.
Allikevel er det få som skifter lås for å hindre at fremmede kan ta seg inn i boligen. Terskelen for å gjennomføre slike tiltak er høy.


– Tidligere kartlegging har vist at de fleste vil skifte lås hvis en nøkkel blir stjålet. Ved skifte av bolig er det bare halvparten som vil gjøre det samme, og hvis nøkler mistes synker andelen til en tredjedel. I praksis er det nok enda færre som følger opp slike intensjoner, sier Svensen.
TrioVing leverer låser, låssystemer, beslag, adgangssystemer og dørautomatikk gjennom et landsdekkende forhandlernett og til profesjonelle kunder innen byggprosjektering og industri.
Nylig lanserte bedriften en elektronisk boliglås som løser mange hverdagsproblemer knyttet til tap av nøkler. Moderne låsteknologi lar deg velge om du vil åpne døren med kode, brikke eller fjernkontroll.


– En tapt brikke kan lett sperres, mens midlertidige koder gjør det enkelt å gi håndverkere og vaskehjelp tidsbestemt adgang til boligen. En innebygd alarm varsler ved innbruddsforsøk. Slike låser vil bli mer og mer vanlige i norske hjem, sier Morten Svensen.