Samarbeidsavtale mellomTrioVing a.s og Powernet Oy

/Other/triovingNO/Nyheter/powernet.png

Powernet Oy, det ledende kraftselskapet i Finland og TrioVing a.s har undertegnet en avtale om samarbeid på det norske markedet.

Powernet vil levere produktserien ADA DC reservestrøm og TrioVing skal lagerføre produktene og markedsføre dem som en integrert del av sine lås- og sikkerhetsløsninger.Samarbeidsavtale mellomTrioVing a.s og Powernet Oy

ADA DC reservestrømløsninger består av en batterilader/ strømforsyningsenhet kombinert med en kompakt batteribank, beskyttet av en solid metallkasse eller montert i et 19” stativ. Spenningsalternativene 12/24 og 48V er støttet av strømtilførsel på mellom 60 og 240W. Ved normal drift vil ADA-enhetene sørge for kraft via strømforsyningsenheten. Ved strømbrudd i nettet hentes kraften fra batteribanken. Typisk varighet ved reservestrømforsyning er 25-60 minutter med mulighet for ytterligere varighet ved å tilføre ekstra batterienheter.

Harry Lilja, Visepresident Salg og Marketing ved Powernet Oy, sier i en kommentar: ”Vi er stolte over samarbeidet med TrioVing, og vi forplikter oss til å opprettholde den plettfrie kvalitetshistorikken til ADA DC reservestrømløsninger. Som markedsleder – og tett kontakt med sluttbrukerne i Norge hver eneste dag – er TrioVing den optimale partneren for oss.”

ADA DC reservestrømløsninger er i stor grad benyttet i de nordiske landene, så vel som i Russland. Takket være den robuste beskyttelsen og driftssikkerheten, har ADA-serien høstet kundenes tillit innenfor segmentene, bygningssikkerhet og –automatisering.

”Reservestrømløsningene ADA DC har bevist sin høye grad av pålitelighet – vi ser frem til et langt og gjensidig fremgangsrikt samarbeid med Powernet”, sier Jan André Mikalsen, Produktsjef ved TrioVing a.s.