TrioVing Oslo og Moss har flyttet til Ski

/Other/triovingNO/Om%20oss/Ski-kontor2.jpg

Ny besøksadresse blir:   
TrioVing a.s
Anolitveien 1-3
1400 Ski   

Postadressen blir:
TrioVing a.s  
Postboks 424
1402 Ski


Hovedtelefonnummer blir det samme som tidligere; 69 24 52 00.

I og med at vi også legger om telefonsystemet vårt, vil ingen av tidligere internnummer være virksomme. Telefoner til de ansatte skjer i fremtiden direkte til mobiltelefon.
Velkommen til våre fantastiske, nye lokaler i Ski!

KART