Regjeringskvartalet

/global/scaled/2834x1233x15x227x1000x435/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-h-blokka.jpg

H-blokka er midtpunktet i regjeringskvartalet. Bygget sto ferdig i 1958 og var et av hovedstadens første høyhus. Bygget har frem til hendelsene 22. juli 2011 huset Justis- og politidepartementet, og etter en påbygging med to etasjer, statsministerens administrasjon. TrioVing har gjennom de forskjellige bygge- og moderniseringsfasene stått for leveransene av låser, beslag og adgangskontroller.