TrioVing Kompetansesenter

TrioVing tilbyr kurs i installasjon og service på elektromekaniske låser, montering og service på mekaniske låser og kurs om løsninger og tiltak for sikrere avlåsning. I tillegg tilbyr vi mange produktrettede kurs for elektromekaniske løsninger.

Kompetanse

Kompetanse

Våre forelesere har lang bransjeerfaring og pedagogisk bakgrunn. Kombinert med TrioVings unike og lange historie, gir dette et solid grunnlag for å kunne formidle kunnskap innenfor våre fagområder.

Undervisningen

Undervisningen

Undervisningen foregår i små grupper hvor alle er aktive deltakere. Erfaringsutveksling, faglige diskusjoner og samtaler danner et viktig grunnlag i læringsprosessen. Undervisningen foregår i TrioVing sine lokaler i Ski.

Specialkurs

Spesialkurs

TrioVing kan tilpasse kurs til større virksomheter og grupper, enten i våre lokaler eller i deres egne lokaler.
Ta kontakt om tilrettelegging av kurs for din bedrift: 
kurs.trioving@assaabloy.com