Generelle vilkår for kurs hos TrioVing

1.      Minimum antall deltakere pr. kurs.


TrioVing forbeholder seg retten til å avlyse kurs hvis antall deltakere er mindre enn 6 personer.

2.      Avlysing av kurs


TrioVing forbeholder seg retten til å avlyse kurs grunnet forhold utenfor vår kontroll (for eksempel ved sykdom).  TrioVing dekker ikke bestilt reise og opphold for kursdeltakere hvis kurs må avlyses.

3.      Avmeldingsgebyr


TrioVing forbeholder seg retten til å fakturere påmeldte kursdeltakere hvis kursdeltaker melder seg av kurs mindre enn 10 virkedager før kursstart eller ikke møter opp på kurset. Ved avbestilling faktureres et gebyr på kr 1000,- pr planlagte kursdag. Det vil si at et halvdagskurs faktureres med kr 1000,- og et 2-dagerskurs med kr 2000,- osv.