Energieffektivitet - i dine hender!

Oppkablet adgangskontroll for dører er kostbart: Installasjonen krever omfattende kabling, og strømforsyning til dørene krever permanent oppkobling til strømnettet. Resultatet er at i de fleste adgangskontrollsystemer er det kun dører der det stilles svært strenge sikkerhetskrav som blir innlemmet. Dessuten har mekaniske dører med nøkkel som oftest hverken overvåking eller noen form for kontroll.

Nå tilbyr ASSA ABLOYs uavhengige produsent, Aperio Technology, kostnadseffektiv integrering av trådløse dører med mekanisk lås i adgangskontrollsystemet – dette takket være blant annet lavt energiforbruk: Les om caset og kostnadsberegningen.