Aperio® får beste karakter for sikkerhet ved University of Liverpool

University of Liverpool sitt nye leilighetsbygg krevde høy sikkerhet uten å måtte modifisere de eksisterende dørene. Aperios partnere HE Simm, Ocon Contruction og ACS sto bak installasjonen av 1 000 Aperio® Offline dørskilt.

Last ned hele beskrivelsen her (English version).