Aperio® at Wallace Collection

Wallace Collection har vår tids beste Aperio®-sikkerhet

Bevaringsavdelingen ved Wallace Collections-bygningen i London trengte en oppgradering av det eksisterende systemet, inkludert kortlegitimasjon for adgangskontroll. Sammen med SAT Ltd. ble Aperio sylindere installert gjennomgående.

Last ned hele beskrivelsen her.