Assisted living for the future with wireless access control

For det nybygde Teg's Pleiehjem var løsningen for effektiv adgangskontroll, Aperio® trådløs teknologi. Tidomat og ASSA ABLOY forente krefter ved installasjonen av Aperio® kortlåser og sylindere, og leverte på denne måten en brukervennlig og bærekraftig løsning.

Last ned hele caset her.