Aperio® at London Lawyer Office

Aperio® trådøs låsteknologi ved et advokatkontor i London

Advokatkontoret i London fornyet sikkerhetssystemet. Det var behov for fortløpende å kunne oppdatere punktene med kortadgang for den daglige trafikken og endringer i brukerrettigheter.

Last ned hele beskrivelsen her (English version).