Aperio i ARX

/global/scaled/5472x2736x0x507x1020x510/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-2013 09 12 - Bilder på Sweco - 114.jpg

ARX er integrert med både Aperio online- og Aperio offline-enheter. Selv om Aperio-enhetene ser like ut, kan de leveres i forskjellige utgaver. Aperio gir mulighet for nøkkelfrie løsninger – kortet benyttes helt fra utgangsdøren og inn på kontoret.

Online betyr at beslutninger tas i undersentralen og at døren har forbindelse med sentralen, enten via kabel eller trådløst via en radio i HUB. Døren har da logg om noe skulle skje, og alle beslutninger i systemet utføres umiddelbart. ARX kan håndtere alle typer av online dører fra høysikkerhets ytterdører til kontordører.

Offline betyr at alle beslutninger tas lokalt i døren. Leserenheten i døren sjekker om den finner sin egen identitet på kort/brikke og om kort/brikke ellers er gyldig. På bakgrunn av dette beslutter systemet om personen gis adgang.
Oppdatering av adgangsrett skjer alltid sentralt på klient og gjennom at kortet får oppdateringen via en online dør i ARX systemet.