I Helse og Sykehus

/global/scaled/4266x1856x23x890x1000x435/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-Doorcloser-Perth-radiation-oncology-1107-0201.jpg

ARX har patentert, kryptert kommunikasjon og moderne IT-struktur med åpne og standardiserte grensesnitt. Med ARX blir det derfor lett og sikkert å administrere mange bygg og lokasjoner spredt over geografiske områder.

Et sykehus skal håndtere publikumsarealer, medisinrom og sikrede områder sammen med personalhåndtering og krisehåndtering i samme system. I tillegg kan det også være boenheter tilknyttet sykehuset. Våre systemer benyttes ved flere sykehus, og kombinasjonene ARX og Aperio samt ARX og Hi-O passer godt her. Flere sykehus samkjørt i helseforetak kan benytte felles ressurser, og personer kan få adgang til flere lokasjoner via samme system.

Et sykehus har mye personell og ARX kan samkjøres med personaldatabasene og foto-/ID-produksjon. På den måten forenkles kortadministrasjonen og tildeling av adgangsrett.