I Industri og energi

/global/scaled/2638x1320x27x440x1020x510/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-Høyspentmast_COLOURBOX4457952.jpg

ARX har patentert, kryptert kommunikasjon og moderne IT-struktur med åpne og standardiserte grensesnitt. Med ARX blir det derfor lett og sikkert å administrere mange bygg og lokasjoner spredt over geografiske områder.

En produksjonsbedrift må sikre at uvedkommende ikke får adgang, og samtidig forenkle kontrollen med trafikken inn og ut av området. ARX kan holde rede på hvem som er inne i de ulike sonene, og i en eventuell krisesituasjon kan man raskt få oversikten ut til utvalgte personer. For kontorbygg er Aperio i ARX en kostnadseffektiv løsning, og der hvor kabel blir en utfordring kan man benytte offline enheter. Organisering av forskjellige firmaer som skal utføre tjenester ved bedriften er enkelt i ARX.

Et godt sikkerhetssystem består av deler som fungerer godt sammen og garanterer sikkerhet og trygghet for bygg og brukere. TrioVing leverer kvalitet og fremtidssikre løsninger for alle typer virksomheter og bygg.