I kommuner

/global/scaled/4674x2337x0x489x1020x510/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-dame ved pc-COLOURBOX1258061.jpg

ARX har patentert, kryptert kommunikasjon og moderne IT-struktur med åpne og standardiserte grensesnitt. Med ARX blir det derfor lett og sikkert å administrere mange bygg og lokasjoner spredt over geografiske områder.

En kommune har behov for både sentral og lokal administrasjon av sine anlegg, og kommunene har i dag et godt utbygd lokalt nettverk. Våre systemer passer perfekt i slike miljøer, og gir enkel administrasjon av flere bygg. Byggenes ytre skall og dører med krav til høy sikkerhet sikres online. Innvendige dører sikres med Aperio-enheter offline eller online. På dagtid kan eksempelvis driftsansvarlig ved en skole betjene bygget lokalt, men utenom normal arbeidstid overvåkes skolen sentralt.

Rådhus, legesenter, skole, barnehage, kulturhus og brannsentral har alle behov for litt forskjellige løsninger som ARX kan styre sentralt eller lokalt.