I Universitet og høyskoler

/global/scaled/4979x2490x14x304x1020x510/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-studenter-COLOURBOX1240724.jpg

I ARX får du et avansert online-system med høy sikkerhet sammen med offline-lesere med høy bekvemmelighet. Vi kaller det tilpasset sikkerhet; riktig sikkerhet på riktig dør. Du får et optimalt system som også er kostnadseffektivt og som gir mulighet for et nøkkelfritt system.

Et universitet eller en høyskole skal håndtere åpningstid for fellesområder og tilgang til sikre områder sammen med mye nytt personell fra år til år. Moderne undervisningsrom har mye teknisk utstyr som krever høy sikkerhet, samtidig som fellesområdene er rett utenfor. Våre systemer gir gode løsninger på dette, og kombinasjonene ARX og Aperio samt ARX og Hi-O passer godt her.

I tilknytning til universiteter og høyskoler er det ofte en del boenheter som ARX i kombinasjon med Aperio-enheter er velegnet til å styre. Innrykk av nye studenter og tildeling av adgang til hybel skal også håndteres.