Online i ARX

/global/scaled/5472x2736x0x912x1020x510/Other-Trioving-Produkter-2013 09 12 - Bilder på Sweco - 097.jpg

I ARX får du et avansert online-system med høy sikkerhet sammen med offline-lesere med høy bekvemmelighet. Vi kaller det tilpasset sikkerhet; riktig sikkerhet på riktig dør. Du får en optimal løsning som også er kostnadseffektivt og som gir mulighet for et nøkkelfritt system.

Online betyr at beslutninger tas i undersentralen og at døren har forbindelse med sentralen, enten via kabel eller trådløst via radio. Døren har da logg om noe skulle skje, og alle beslutninger i systemet utføres umiddelbart. ARX kan håndtere alle typer av online dører fra høysikkerhets ytterdører til kontordører.

Offline betyr at alle beslutninger tas lokalt i døren. Leserenheten i døren sjekker om den finner sin egen identitet på kort/brikke og om kort/brikke ellers er gyldig. På bakgrunn av dette beslutter systemet om personen gis adgang.
Oppdatering av adgangsrett skjer alltid sentralt på klient og gjennom at kortet får oppdateringen via en online dør i ARX -systemet.