Online og Offline i ARX

/global/scaled/6144x3072x0x342x1020x510/Other-Trioving-Produkter-2013 09 12 - Bilder på Sweco - 056.jpg

I ARX får du et avansert online-system med høy sikkerhet sammen med offline-lesere med høy bekvemmelighet. Vi kaller det tilpasset sikkerhet; riktig sikkerhet på riktig dør. Du får en optimal løsning, som også er kostnadseffektiv og som gir mulighet for et nøkkelfritt system.

Online betyr at beslutninger tas i undersentralen og at døren har forbindelse med sentralen, enten via kabel eller trådløst via radio. Døren har da logg om noe skulle skje, og alle beslutninger i systemet utføres umiddelbart. ARX kan håndtere alle typer av online dører fra høysikkerhets ytterdører til kontordører.

Offline betyr at alle beslutninger tas lokalt i døren. Leserenheten i døren sjekker om den finner sin egen identitet på kort/brikke og om kort/brikke ellers er gyldig. På bakgrunn av dette beslutter systemet om personen gis adgang.