Adgangskontrollsystem

Adgangskontrollsystem

  • Enkelt å installere: adgangsrettigheter lagres i dørenhetene og man unngår eventuelle problemer med kommunikasjon
  • Enkelt å administrere: Enkelt å legge til, slette og oppdatere adgangsrettigheter.
  • Batteridrevne dørenheter for alle typer dører, ingen kabling er nødvendig.
  • Berøringsfri kortteknologi og personaliserte kort.
  • Adgangskort og brikker kan også benyttes til andre typer systemer (f.eks. tidsregistrering og betaling)

Hvis et kort mistes...

… kan driftsansvarlig enkelt lage et nytt kort med hjelp av systemets programvare og kortkoder. Det gamle kortet blir automatisk slettet. 

Hvis man ønsker hendelseslogg...

...kan SMARTair™-enheten  kommunisere direkte med systemets programvare, og gir omfattende informasjon om låshistorikk, brukere, aksesstider og mye mer.