SMARTair™ support for forhandlere

Som en kvalifisert SMARTair™-forhandler må du kunne tilby omfattende rådgivning på området, adgangskontroll og sikkerhet. Ved å gjennomføre et SMARTair™ Teknisk Kurs blir  du i stand til å planlegge, bestille og installere systemet sømløst. I tillegg lærer du hvordan du skal vedlikeholde systemet og tilby service i ettermarkedet.

SMARTair™ – det perfekte verktøyet for dine kunder. SMARTair™ -brosjyren kan personifiseres og digitale filer kan leveres for lokal trykking.
SMARTair™ logopakke – for trykksaker og webside