Dørlukkere - Produkter - Lås, nøkler, låssystem, mekaniske låser, elektromekaniske låser

Dørlukkere


Dører som ønskes selvlukkende, utstyres med dørlukker (også kalt dørpumpe), eller Dørautomatikk (eget produktområde). Dører i brannskiller har krav om automatisk lukking. Dørlukker er en komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft.

HER kommer du til området Dørlukkere i Produktkatalogen

Minste motstands vei!