En Wall pd er en enhet som brukes til oppdatering av nøkler. Den benyttes kun der man har et CLIQ Remote system. Enheten er fastmontert.

Eksempel på bruksområder er resepsjoner.

Styres av bedriftens eget nettverk, og har sin egen IP-adresse.
Strømforsyning: 7-24 volt AC/DC eller Power over Ethernet.
Brukerinformasjon via LED’er.