Et browser-basert verktøy for administrasjon av CLIQ Remote låssystemer.