Nøkkelen kan, når som helst, gjøres inaktiv eller man kan fjerne en nøkkels adgangsrettighet i sylinderen, slik at den ikke lenger fungerer.